การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน =

A development of blended learning in asean studies for primary students with different learning styles /

เนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์

No Cover Image
Main Author: เนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: การสอนแบบบูรณาการ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB2395.7 น785ก 2558
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2395.7 น785ก 2558
Copy 1
Available