กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา /

สาคร พรประเสริฐ

Main Author: สาคร พรประเสริฐ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [เชียงใหม่] : โครงการตำรา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
Subjects: โลหิตวิทยา
Hematology.
Hematologic Diseases.
Hematologic Diseases –– Diagnosis –– Case Reports.
Hematologic Tests –– Case Reports.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WH120 ส629ก 2557
Copy 1
Available