กระบวนการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยในประเทศจีนตอนใต้ =

Intercultural communication process of Thai students in southern china /

วราภรณ์ อภิรุทธ์วรกุล

No Cover Image
Main Author: วราภรณ์ อวิรุนทธ์วรกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การสื่อสาร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: P94.65.T5 ว321ก 2558
Copy 1
Available