โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น /

ธนิษฐา สุขะวัฒนะ, สุมามาลย์ ชาวนา

Main Author: ธนิษฐา สุขะวัฒนะ
Other Authors: สุมามาลย์ ชาวนา, สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: เยาวชนอาสาสมัคร -- ไทย
เยาวชน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ799.T5 ธ265ค 2558
Copy 1
Available