เทวราชากับธรรมราชาในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา =

King of deities and king of righteousness from thai literature in the Ayutthaya period /

ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

No Cover Image
Main Author: ปาริชาต กัณฑาทรัพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Humanities, Thesis

Call Number: PL4200.5 ป554ท 2558
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.5 ป554ท 2558
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This