การพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันที่เน้นการคิดไตร่ตรองสำหรับครู =

The development of teacher competency-based curriculum on local curriculum on local curriculum development using collaborative learning and reflective thinking /

รัมภา กุณพันธนาภา

No Cover Image
Main Author: รัมภา กุณพันธนาภา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: การศึกษา -- หลักสูตร
การเรียนรู้ร่วมกัน
หลักสูตรท้องถิ่น
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2806.15ร387ก 2558
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB2806.15 ร387ก 2558
Copy 2
Available