การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา =

Delelopment of a blended learning model using information technology approach to promote awareness on value of Thai wisdom for students of institute of physical education /

นภากร บุญเส็ง

No Cover Image
Main Author: นภากร บุญเส็ง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: การเรียนรู้แบบผสมผสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– การศึกษาและการสอน
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB2395.7 น196ก 2558
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2395.7 น196ก 2558
Copy 1
Available