การวิเคราะห์จริยธรรมและความเชื่อที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร =

An analysis of the moralities and beliefs appearing in local tales of Thai-Hmong peorle living in Klonglanpattana Sub-District, Klonglan district, Karmphaeng Phet Province /

อภิญญา ด่อนดี

No Cover Image
Main Author: อภิญญา ด่อนดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- กำแพงเพชร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Humanities, Thesis

Call Number: PL4208.5.N67 อ253ก 2558
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4208.5.N67 อ253ก 2558
Copy 1
Available