ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพรตราสินค้าไทยเพื่อการแข่งขันในประชาคม อาเซียนอย่างยั่งยืน =

Strategic branding of thai brand 's herbal cosmetic business to sustainable competition in the saean community /

ธนธรรศ สนธีระ

No Cover Image
Main Author: ธนธรรศ สนธีระ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: เครื่องสำอางสมุนไพร การตลาด
การตลาดเพื่อการส่งออก
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF1416.6.T5 ธ143ย 2558
Copy 1
Available