การท่องเที่ยวไทย จากนโยบายสู่รากหญ้า /

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ธันวาคม 2554.
Subjects: การท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 ม556ก 2555
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 559/64
Copy 2
Cataloging Quick Book