รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว /

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
Subjects: สิทธิมนุษยชน –– กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน –– การคุ้มครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4204
Copy 2
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JC571 ร451 2558
Copy 1
Available