บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด /

โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: สุจริต คูณธนกุลวงศ์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2558
Subjects: การจัดการน้ำ
การใช้น้ำ –– การวางแผน
แหล่งน้ำ –– การวางแผน
แหล่งน้ำ –– การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: GB790 ส749บ 2558
Copy 1
Available