ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมจังหวัดเชียงใหม่ =

Meditation Center Plum Village Chiang Mai /

ภาคภูมิ โกสิยานุภาพ

No Cover Image
Main Author: ภาคภูมิ โกสิยานุภาพ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การออกแบบสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนา
การปฏิบัติธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: ปจ ภ414ศ 2557
Copy 1
Available