การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย /

โดย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ และภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง

Other Authors: สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ และภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Subjects: การกระจายอำนาจปกครอง ไทย
การปกครองท้องถิ่น ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS113 ก436 2558
Copy 1
Available