การจัดการนำเข้าและส่งออก /

ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

Main Author: ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: สินค้าเข้า
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1379 ช377ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This