10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม /

กชามาศ ฐาปนโสภณ

Main Author: กชามาศ ฐาปนโสภณ
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Series: หนังสือชุดสิทธิมนษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
Subjects: กระบวนการยุติธรรม
กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JC571 ก112ส 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available