การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน /

กชามาศ ฐาปนโสภณ

Main Author: กชามาศ ฐาปนโสภณ
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Series: หนังสือชุดสิทธิมนษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
Subjects: คนพิการ –– ไทย
การปฏิรูปที่ดิน
การใช้ที่ดิน –– ไทย
ที่ดินเพื่อการเกษตร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HV1559.T5 ก112ก 2558
Copy 1
Available