108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต /

สุพัฒน์ อุปนิกขิต

Main Author: สุพัฒน์ อุปนิกขิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การจัดการธุรกิจ
สินค้าคงคลัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.S8 ส831ป 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available