กฎหมายสื่อสารมวลชน :

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียง เกียรติคุณ /

บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

Main Author: บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: สื่อมวลชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN4748.T5 บ442ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Law, Stack

Call Number: PN4748.T5 บ442ก 2558
Copy 5
Available