การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม 1 =

Architectural & engineering construction drawing 1 /

สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี

No Cover Image
Main Author: สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
Other Authors: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
การก่อสร้าง -- การออกแบบ
การเขียนแบบโครงสร้าง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Audio Visual

Call Number: NA2700 .ส16 2555
Copy 1
Available