คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559/

ธานิศ เกศวพิทักษ์

Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
Subjects: การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
การพิจารณาและตัดสินคดี -- (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2942 ธ516ห 2550
Copy 1
Available