ย้อนอดีตสู่อนาคตว่าด้วยการอภิวัฒน์สงครามกลางเมืองและสันติภาพ /

อนุสรณ์ ธรรมใจ เล่าความ-เขียน ; ไพศาล มังกรไชยา ร่วมสนทนา ; บดินทร์ เอี่ยมศรี บรรณาธิการเรียบเรียง

Main Author: อนุสรณ์ ธรรมใจ
Other Authors: ไพศาล มังกรไชยา, บดินทร์ เอี่ยมศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ : สุภาพใจ, 2554
Subjects: ประชาธิปไตย –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์โลก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS525.7 อ231ย 2554
Copy 1
Available