คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ /

ไผทชิต เอกจริยกร.

Main Author: ไผทชิต เอกจริยกร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- แลกเปลี่ยน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ให้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT926 ผ951ค 2558
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 4
Available

Law, Stack

Call Number: KPT926 ผ951ค 2558
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available