ข่มขืน :

มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อน /

กฤตยา อาชวนิจกุล

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล,, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง. แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558
Subjects: อาชญากรรมทางเพศ
การข่มขืน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 127 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9786169227915