ข่มขืน :

มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อน /

กฤตยา อาชวนิจกุล

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล,, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง. แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558
Subjects: อาชญากรรมทางเพศ
การข่มขืน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV6558 ข236 2558
Copy 1
Available