วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย /

วราภรณ์ แช่มสนิท

Main Author: วราภรณ์ แช่มสนิท
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551
Series: รายงานในชุดโครงการวิจัย "การสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถีเพศภาวะและสุขภาพทางเพศ"
Subjects: เพศศึกษา
เพศ แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 84 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789741110216