วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพสภาวะและเพสวิถีกับเอดศ์ศึกษา :

Main Author: ภฤตยา อาชวนิจกุล,กนกวรรณ ธราวรรณ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม(วปส.)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information