ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย /

นิวัตร สุวรรณพัฒนา, กาญจนา แถลงกิจ

Main Author: นิวัตร สุวรรณพัฒนา.
Other Authors: กาญจนา แถลงกิจ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล : 2555
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง,
Series: เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 400
Subjects: ถุงยางอนามัย
โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุม
เพศศึกษา
เพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: รายงานในชุดโครงการ การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ.
Physical Description: xx, 219 หน้า
ISBN: 9786162791598