ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสอง /

สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, พิมพวัลย์ บุญมงคล

Main Author: สิทธิพันธุ์ บุญญาภิสมภาร
Other Authors: รณภูมิ สามัคคีคารมย์, พิมพวัลย์ บุญมงคล, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551
Series: รายงานในชุดโครงการวิจัย "การสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาพทางเพศ"
Subjects: เพศศึกษา
เพศ แง่สังคม
รักร่วมเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ60 ส724ช 2551
Copy 1
Available