วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ :

มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้ /

มลฤดี ลาพิมล ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: พิมพวัลย์ บุญมงคล, ศรินยา สิงหืทองวรรณ, อุไรรัตน์ หน้าใหญ่, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551
Series: รายงานในชุดโครงการวิจัย"การสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาพทางเพศ"
Subjects: เพศศึกษา
เพศ -- แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ60 ว461 2551
Copy 1
Available