วิเคราะห์การใช้บทความวารสารผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดของนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =

Analysis of Joural Article Using through Interlibrary Lona Service of Researchers at Faculty of Medicine, Chiang Mai University /

ชมพูนุช สราวุเดชา

No Cover Image
Main Author: ชมพูนุช สราวุเดชา
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z713.5.T5 ช172ว 2558
Copy 1
Available