การปรับตัวของประเทศไทยตามความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม =

Thailand's Adaptation to Comply with the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing /

จงกลณี แช่มช้าง

No Cover Image
Main Author: จงกลณี แช่มช้าง
Other Authors: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2558
Series: เอกสารวิชาการ ; ฉบับที่ 1/2558.
Subjects: การจัดการประมง
ประมง -- วิจัย
ท่าเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายประมง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SH323 จ115ก 2558
Copy 1
Available