การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่องภูมิคุ้มกันในการบริโภคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/

ดวงเดือน นิยมศิลป์

No Cover Image
Main Author: ดวงเดือน นิยมศิลป์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน -- เศรษฐกิจพอเพียง(ระดับประถมศึกษา)
การบริโภค -- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.33 ด175ก2558
Copy 1
Missing Due: 2018-8-4 Recall This