ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง =

EFFECTS OF HEALTH CAREPROGRAM ON HEALTH BEHAVIORS AND BLOOD PRESSURE LEVEL AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS /

รุ่งโรจน์ พรมอยู่

No Cover Image
Main Author: รุ่งโรจน์ พรมอยู่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: ความดันเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง -- การดูแลตนเอง -- วิจัย
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC685.H8 ร636ผ 2558
Copy 4
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ร636ผ 2558
Copy 1
In transit
Copy 3
Available
Copy 2
Available