การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ /

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558
Subjects: ครู –– การรับรองวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา –– การรับรองวิชาชีพ
การรับรองวิทยฐานะ
การศึกษ –– มาตรฐาน
การประเมินหลักสูตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1773.T5 ก451 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available