ล้านนาพฤกษาคดี /

สนั่น ธรรมธิ

Main Author: สนั่น ธรรมธิ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Series: หนังสือชุดล้านนาคดี
Subjects: พฤกษศาสตร์ –– ไทย (ภาคเหนือ)
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน –– ไทย (ภาคเหนือ)
พฤกษศาสตร์ –– คติชาวบ้านไทย –– ไทย (ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN476.73 ส198ล 2558
Copy 1
Available