สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย =

State of soil and land resources of Thailand /

ผู้เรียบเรียงและจัดทำ นงคราญ มณีวรรณ..[และคนอื่น]

Other Authors: นงคราญ มณีวรรณ, กรมพัฒนาที่ดิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
Subjects: ดิน
การใช้ที่ดิน –– ไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
การพัฒนาดิน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S599.6.T5 ส179 2558
Copy 1
Available