การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมการบริโภค /

นภาภรณ์ หะวานนท์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: นภาภรณ์ หะวานนท์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล : 2555
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง,
Series: เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 401.
Subjects: เพศศึกษา
เพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ18 ก523 2555
Copy 1
Available