การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน /

คณะผู้เขียน ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ...[และคนอื่นๆ ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์

Other Authors: ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, ปิติ ศรีแสงนาม, นภนาง เอกอัคร, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, นพพล วทย์วรพงศ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558
Subjects: อุตสาหกรรมสุรา
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สุรา –– การค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9390 ฉ237ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available