รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย =

A Study on Tourism Carrying Capacity and Potential in Phu Reua District, Loei Province /

รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

No Cover Image
Main Author: รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.A1 ร363ร 2558
Copy 1
Available