รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก /

อนงค์พร ไศลวรากุล

No Cover Image
Main Author: อนงค์พร ไศลวรากุล
Other Authors: คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- พิษณุโลก
ภววิทยา
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.5.H47 อ157ร 2558
Copy 1
Available