ความเป็นครู =

Self actualization for teachers /

ยนต์ ชุ่มจิต

Main Author: ยนต์ ชุ่มจิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ครู –– อุปทานและอุปสงค์
ความเป็นครู
บุคลากรทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2833.4.T5 ย134ค 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This