รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประมาณค่าแบบโฮเดอร์บนของการส่งผลเฉลยสำหรับอสมการ Ky Fan วางนัยทั่วไปแบบอ่อนเชิงพารามิเตอร์ =

Upper Holder estimates of solution maps to a parametric weak generalzed Ky Fan inequality /

ระเบียน วังคีรี

No Cover Image
Main Author: ระเบียน วังคีรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: การประมาณค่าพารามิเตอร์
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QA276.8 ร234ร 2558
Copy 1
Available