การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล /

ภัทรภร พลพนาธรรม ; [บรรณาธิการ หยาดฝน ธัญโชติกานต์]

Main Author: ภัทรภร พลพนาธรรม
Other Authors: หยาดฝน ธัญโชติกานต์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ –– ไทย –– วิจัย
การขาย –– เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: HV5128.T5 ภ369 2558
Copy 3
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: HV5128.T5 ภ369 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available