การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ =

Screening and diagnostic tests in modicine /

ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Subjects: Diagnosis
Mass -- Screening
การตรวจคัดโรค
การวินิจฉัยโรค
อาการ -- (โรค)
การตรวจร่างกาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB141 ก451 2558
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 10
Available
Copy 3
Available
Copy 8
Available
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available