คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /

ธานิศ เกศวพิทักษ์

Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4664 ธ516ค 2558
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available