คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /

ธานิศ เกศวพิทักษ์

Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!