คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว /

ประสพสุข บุญเดช

Main Author: ประสพสุข บุญเดช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT540 ป393ค 2558
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available