เรียนลัด...เพิ่มพลังความคิด สำหรับนักการตลาด =

Business secrets : mindpower secrets /

Martin Manser ; ผู้แปล สุนันทา โกศลศิริลักษณ์

Main Author: แมนเซอร์, มาร์ติน
Other Authors: Manser, Martin., สุนันทา โกศลศิริลักษณ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2558
Subjects: ความคิดและการคิด
สมรรถภาพทางสมอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF441 ม872ร 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available