รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร: การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง =

An analytical study of animal symbols in khmer cultur: the existense and change /

ชาญชัย คงเพียรธรรม

No Cover Image
Main Author: ชาญชัย คงเพียรธรรม
Other Authors: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
Subjects: พุทธศาสนา –– กัมพูชา
กัมพูชา –– แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS554.42 ช485ร 2558
Copy 1
Available